Vad är talsvar?

Talsvar innebär att datorer svarar på telefonsamtal och låter den som ringer knappa in information eller söka efter information med hjälp av telefonens knappar.

Telefoni och kundtjänst

Många människor föredrar – modern teknik till trots – att ringa ett samtal för att få något uträttat. Telefoni har funnits i hundratals år och kommer aldrig fullt ut att ersättas med andra kanaler. Detta eftersom tal och hörsel är vårt naturliga sätt att kommunicera med. Kommunikationsforskningen visar att talad dialog är ett av de mest effektiva sätten att tillsammans få en uppgift utförd.

Varför talsvar?

Med talsvar kan du ha råd att erbjuda kundtjänst 24×7 och ta emot stora volymer samtal samtidigt, vilket inte är möjligt med manuellt bemannade telefonitjänster. Visserligen förlorar man en hel del i kvalitet jämfört med vad en människa med rätt kunskaper kan erbjuda. Men det viktigaste är att överhuvudtaget kunna ta emot ett samtal och erbjuda en öppen kanal när en kund väl gör sig besväret att ringa. Och det går att utforma betydligt bättre skräddarsydda talsvarstjänster än vad som vanligen besvarar kunders samtal idag.

Kombinationen kanske är bäst?

Kanske den bästa kombinationen är att låta kunden bli välkomnad av en skicklig röst och styra samtalet till rätt avdelning eller callcenter-agent. På det sättet får man det bästa av två världar: hög tillgänglighet och personlig service.

Artificiell intelligens

Voxway har tagit automatiserad kundtjänst ett steg längre. Vi använder avancerad artificiell intelligens och maskininlärning för att våra maskiner bättre skall kunna veta vad den som ringer vill åstadkomma. Ibland vet vi faktiskt det redan innan samtalet kommer fram (till stor sannolikhet) genom att analysera signaler i kundtjänstens omvärld och bygga modeller för varför kunder ringer vid specifika omständigheter.