Talteknologi

Voxway erbjuder helhetslösningar med avancerad talteknologi i botten. Med talteknologi kan du låta dina kunder kommunicera med talad telefoni med en automatiserad kundtjänst. Det ger många gånger den bästa avvägningen mellan kvalitet, tillgänglighet och pris.

Talsyntes

Med talsyntes (som är en sorts talteknologi) kan en dator skapa tal från text. Fördelen med talsyntes jämfört med inspelat tal är att du alltid kan ha samma röst även om du behöver uppdatera ditt innehåll. Med röstinspelningar är man beroende av att få tillgång till samma talare igen om man vill komplettera. Detta kan vara dyrt eller svårt då talaren kanske inte är tillgänglig, har åldrats i rösten eller för tillfället inte är kapabel att spela in nya ljudfiler. Med talsyntes (eller text-till-tal) kan du dessutom skapa nya ljudfiler i realtid: alltså översätta dynamisk text direkt till ljud.

Taligenkänning

Med taligenkänning kan dina användare säga vad de vill åstadkomma i talsvaret istället för att knappa in ett val från ett begränsat antal valmöjligheter.

Dialogsystem

För att dator och människa skall kunna förstå varandra utöver att endast kunna känna igen orden som sägs, behövs teknologier så som artificiell intelligens av olika slag till att få dialogen att fungera och i slutändan hjälpa användaren att utföra sitt ärende.