Text till tal

Har du information i textformat på nätet som du vill göra mer tillgänglig? Med hjälp av våra tjänster för text-till-tal kan utökar vi din tillgänglighet för synskadade och dyslektiker. Allt vi behöver från dig är texten i form av ett nyhetsflöde. Dina användare kan ringa in på ett vanligt telefonnummer och få höra informationen läsas upp.

We design a beautiful minimal interface.


We are excited to launch our new company and product Ooooh. After being featured in too many magazines to mention and having created an online stir, we know that Ooooh is going to be big. You may have seen us in the Dinosaurs’ Den where we were we told that we didn’t need them because we were already doing it so well ourselves.

12.000

App Downloads

24.000

Lines of code

16.000

Social Sharings

10.200

Positive Ratings

NODE.js

We developed a Node.js weather application.


We are excited to launch our new company and product Ooooh. After being featured in too many magazines to mention and having created an online stir, we know that Ooooh is going to be big. You may have seen us in the Dinosaurs’ Den where we were we told that we didn’t need them because we were already doing it so well ourselves.

Say good bye

Thank you for watching!


We are excited to launch our new company and product Ooooh. After being featured in too many magazines to mention and having created an online stir, we know that Ooooh is going to be big. You may have seen us in the Dinosaurs’ Den where we were we told that we didn’t need them because we were already doing it so well ourselves, so that’s what we have continued to do. We also hope to win Startup Fictional Business of the Year this Year. You may have seen us in the Dinosaurs’ Den where we were we told that we didn’t need them because we were already doing it so well ourselves, so that’s what we have continued to do.

ServicesDesign, Web DesignYear2015Linkwww.yourlink.com