Umeå kommun sätter stolthet i att kunna erbjuda alla invånare, oavsett förutsättningar, en bra service. Under många år innan Umeå blev kunder till Voxway har man därför läst in kommunens nyheter till ljudfiler som skickades hem till synskadade och dyslektiker för att de skulle kunna ta del av viktiga nyheter som annars endast fanns i form av skrift på kommunens hemsida.

Det var en kostsam tjänst då man varje vecka var tvungen att först göra en sammanställning och ett urval av veckans nyheter, sedan hyra en ljudstudio för att låta en talare tala in nyheterna som spelades in på en CD-skiva och skickades hem till invånarna.

Med Voxways RssVoice kan nu vem som helst ringa till kommunens telefonnummer och få senaste nyheterna automatiskt upplästa direkt i telefonen. Inget urval, ingen sammanställning, ingen inspelning och ingen fördröjning. Dessutom betydligt billigare än den tidigare lösningen.